Nauka

aktualne i bardzo ciekawe wpisy tematyczne

 • nauka (35) Ucząc przedszkolaki

  Uczenie przedszkolaków jest niezwykle istotne i ważne. Trzeba jednak pamiętać, że uczenie tak małych dzieci powinno odbywać się przede wszystkim mądrze, odpowiedzialnie i ostrożnie. Przedszkolaki są na takim etapie rozwojowym, w którym najważniejszą aktywnością powinna być zabawa, a nie nauka, dlatego właśnie trzeba to robić tak ostrożnie. To, że dziecko powinno ...

 • nauka (41) Nauka w przedszkolu

  Przedszkole jest pierwszym miejscem, w którym dziecko spotyka się z nauką. Poznaje świat, uczy się pór roku, świąt, tradycji, zachowania, uczy się rozumieć świat i go odkrywać. Coraz częściej, w przedszkolu uczy się również języków obcych i innych umiejętności. Jednakże, trzeba pamiętać, że do czynienia mamy z bardzo małymi dziećmi, które ...

 • nauka (19) Teoria komorkowa

  Teoria komórkowa jest jednym z najszerszych i najbardziej podstawowych uogólnień biologicznych. Teoria komórkowa we współczesnym ujęciu głosi, że wszystkie istoty żywe — zwierzęta i rośliny, nie wyłączając bakterii - składają się z komórek oraz z produktów ich przemiany materii, że nowe komórki powstają przez podział z komórek już istniejących, że ...

 • rp_nauka1.jpg Porowatosc gleby

  Wzrost porowatości poprawia warunki życia roślin, a w następstwie także i ich plonowanie. Świadczą o tym badania przeprowadzone przez Bogusławskiego w 1960 r. dotyczące wpływu porowatości na plony przy różnej wilgotności gleby. Wynika z nich, że w wypadku wilgotności gleby równej 30% maksymalnej pojemności wzrost porowatości ogólnej z 40,3 do ...

nauka (41)

Przedszkole jest pierwszym miejscem, w którym dziecko spotyka się z nauką. Poznaje świat, uczy się pór roku, świąt, tradycji, zachowania, uczy się rozumieć świat i go odkrywać. Coraz częściej, w przedszkolu uczy się również języków obcych i innych umiejętności. Jednakże, trzeba pamiętać, że do czynienia mamy z bardzo małymi dziećmi, które mają, co prawda, niezwykle chłonne główki i są bardzo rządne wiedzy. Jednocześnie, bardzo szybko się męczą, rozpraszają i przestają słuchać i uważać. Dlatego, ważne jest, żeby z przekazywanymi treściami i z nauką za wiele nie przesadzać, ponieważ można je tylko przeciążyć, zniechęcić i wzbudzić w dziecku niechęć do nauki.  [ Read More ]

Komentowanie nie jest możliwe
rp_nauka1.jpg

Wzrost porowatości poprawia warunki życia roślin, a w następstwie także i ich plonowanie. Świadczą o tym badania przeprowadzone przez Bogusławskiego w 1960 r. dotyczące wpływu porowatości na plony przy różnej wilgotności gleby. Wynika z nich, że w wypadku wilgotności gleby równej 30% maksymalnej pojemności wzrost porowatości ogólnej z 40,3 do 49,1% powodował zwyżkę plonu owsa od 21 do 75 g z wazonu. Przy wzroście wilgotności gleby do 90% maksymalnej pojemności wodnej, uzyskano zwyżki od 134 do 162 g z wazonu. Jednocześnie wzrastała masa korzeniowa owsa od 4,5 g do 11,8 g przy małej wilgotności gleby i od 15,8 do 16,3  [ Read More ]

Komentowanie nie jest możliwe
rp_nauka3.jpg

Pielęgnowanie drzew polega na prawidłowym uformowaniu głównego pędu przez wycięcie pędu słabszego, w celu pozyskania lepszego surowca. Zabieg ten stosujemy wcześnie, aby wykluczyć deformację korony i powtarzamy corocznie do 10—15 lat. Palikujemy tylko duże drzewka narażone na pokaleczenie lub złamanie. Zależnie od gatunku i rozwoju drzewek, podkrzesywanie rozpoczynamy po 3—5 latach. Pierwsze cięcie powinno ograniczyć się do 1/4 wysokości drzewka licząc od ziemi, następnie powtarzamy co 2—3 lata. Rośliny 20—30-letnie należy podkrzesywać nie wyżej niż do ich połowy. U topoli najkorzystniej cięcia te przeprowadzić w maju lub czerwcu, u brzozy i klonu z początkiem lata, u pozostałych na przedwiośniu. Zabieg  [ Read More ]

Komentowanie nie jest możliwe
nauka (3)

Duża liczba czynników zmianowania praktycznie uniemożliwia szczegółowe ich rozpatrywanie podczas ustalania następstwa poszczególnych roślin. Ustalając dobór roślin dla określonego kompleksu glebowego, powinno się wybierać gatunki, które ze względów przyrodniczych i gospodarczych są tam najodpowiedniejsze. W terenach górskich i falistych trzeba pamiętać o erozji zwiększając w zmianowaniu udział roślin bardzo dobrze i dobrze chroniących glebę. Dane o stosowaniu obornika i wartości resztek pożniwnych można wykorzystać podczas planowania nawożenia w zmianowaniu, zwłaszcza organicznego. Ilość obornika nie zawsze wystarczy dla wszystkich roślin, pod które się go zaleca. Natomiast gdy jest go pod dostatkiem, może być stosowany również pod inne rośliny. Będzie to miało  [ Read More ]

Komentowanie nie jest możliwe
rp_nauka6.jpg

Wyniki prowadzonych od szeregu lat doświadczeń pozwalają już na sformułowanie wniosków i zaleceń dotyczących konstrukcji płodozmianów o dużym nasyceniu zbożami. Udział zbóż wynoszący 60% nie grozi jeszcze wyraźniejszym spadkiem plonów, stanowi jednak próg biologiczny nasycenia zmianowań roślinami zbożowymi. Odpowiada on 5-polówce składającej się z członów dwu- i trój- polowego, w której tylko raz w rotacji przychodzi zboże po zbożu. Przekroczenie tego progu wymaga stosowania różnych środków zapobiegających jego ujemnym skutkom. Wzmaga je lub niweluje dobór i następstwo poszczególnych zbóż w zmianowaniu. Uprawa po sobie tych samych gatunków sprzyja głównym przyczynom zmęczenia gleby — chorobom podstawy źdźbła, szkodnikom i zachwaszczeniu. Najwrażliwsza  [ Read More ]

Komentowanie nie jest możliwe
rp_nauka2.jpg

W oddawaniu ciepła duży udział bierze wypromieniowanie, które przebiega stale z nieznacznymi wahaniami. Maksimum intensywności przy długości 10m, a więc daleko poza widoczną częścią widma (o długości 0,4—0,8). Z chwilą kiedy oddawanie ciepła przewyższa przyjmowanie, następuje spadek temperatury. Zjawisko to przesuwa się w głąb, jednak nie w następstwie przewodnictwa jak na lądzie ani przez mieszanie się wywołane wiatrami, jak przy bezpośrednim nagrzewaniu, lecz w następstwie konwekcji pionowej. Cząsteczki wody powierzchniowej w związku z ochładzaniem stają się cięższe, tym samym jako bardziej gęste opadają do warstw równej gęstości. Na ich miejsce wypływają lżejsze. Konwekcja pionowa może nawet sięgać głębiej niż letnie  [ Read More ]

Komentowanie nie jest możliwe