Nauka

Teoria komorkowa

Teoria komórkowa jest jednym z najszerszych i najbardziej podstawowych uogólnień biologicznych. Teoria komórkowa we współczesnym ujęciu głosi, że wszystkie istoty żywe — zwierzęta i rośliny, nie wyłączając bakterii – składają się z komórek oraz z produktów ich przemiany materii, że nowe komórki powstają przez podział z komórek już istniejących, że wszystkie komórki wykazują zasadnicze podobieństwo […]

Nastepstwo roslin

Duża liczba czynników zmianowania praktycznie uniemożliwia szczegółowe ich rozpatrywanie podczas ustalania następstwa poszczególnych roślin. Ustalając dobór roślin dla określonego kompleksu glebowego, powinno się wybierać gatunki, które ze względów przyrodniczych i gospodarczych są tam najodpowiedniejsze. W terenach górskich i falistych trzeba pamiętać o erozji zwiększając w zmianowaniu udział roślin bardzo dobrze i dobrze chroniących glebę. Dane […]

top